КАМИНИ

Доставка

Доставка при онлайн покупка

 

Доставката на поръчана от онлайн магазина стока се извършва с куриер. Доставки се извършват само на географската територия на Република България, което изключва доставки в български задгранични дипломатически мисии, посолства, кораби и самолети под български флаг и други, които според нормите на международното право се считат за част от територията на Република България. При извършването на доставката се подписва талон за приемо – предаване, като купувачът собственоръчно изписва собственото и фамилното си име, с което удостоверява точното изпълнение на поръчката.
Сроковете за доставка на поръчани чрез онлайн магазина стоки са следните:
1. За стоки поръчани до 14 часа българско време – 3 ДНИ, считано от деня следващ деня в който е потвърдена поръчката.
2. За стоки поръчани след 14 часа българско време – 4 ДЕНА, считано от деня следващ деня в който е потвърдена поръчката.

 

ВАЖНО !!! Посочените срокове се прилагат доколкото не противоречат на сроковете за доставка, прилагани от съответния куриер.

 

Във всички случаи МАКС-4ЕМ си запазва правото едностранно, без да информира купувача да удължава посочените срокове с до 12 дни. Стоките се доставят на получателите стандартно на ръка срещу подпис, като по-големите пратки (по преценка на лицето извършващо доставката) се доставят до входа на сградата.
При невъзможност или затруднение за връчване лично на адресата, пратките се връчват както следва:
1. за служебен адрес - на лице с месторабота на адреса, като се отбелязват името и длъжността/отдела на лицето, получило пратката.
2. за домашен адрес - на член от домакинството, като се отбелязват името на лицето, получило пратката, и връзката му с получателя.
При невъзможност за връчване на пратката при първо посещение, не по вина на МАКС-4ЕМ и/или куриера (в случай, че няма никой на адреса и др.), лицето извършващо доставката оставя известие, в което посочва телефон за връзка, на който получателят следва да се обади в срок от три работни дни за да бъде уточнен нов срок за извършване на доставката. При невъзможност за връчване на пратката и при второ посещение, не по вина на МАКС-4ЕМ и/или куриера, договорът за продажба от разстояние автоматично се прекратява и в този случай, като санкция за неизпълнението му от страна на купувача, МАКС-4ЕМ задържа всички заплатени от купувача суми. Казаното в предходното изречение се отнася и за случаите, когато получател неоснователно откаже да приеме дадена пратка.

МАКС-4ЕМ не носи отговорност за неизпълнение на поръчка в случаите, когато ползвателят е посочил неверни, непълни и/или неточни лични данни, включително когато е посочил непълен, неточен или фиктивен адрес.

 

Рекламация

Kупувачът може да се откаже от закупената стока в рамките на 14 дни. За да приемем рекламацията и да Ви върнем пълната заплатена сума е нужно артикулът да не е използван и да не е нарушена опаковката му. ТРАНСПОРТНИТЕ РАЗХОДИ ПО ВРЪЩАНЕТО НА СТОКАТА СА ЗА СМЕТКА НА КУПУВАЧА!.

 

За контакт

Шоурум ПРИТИ 
гр. София, Бусманци, ул. Беговица 29
тел.+359888898564
тел. 02 9737362

ON-LINE : 02 4235521

Сервиз на пелетни изделия
+359879046986

Всички контакти >>

За доставка

Сроковете за доставка на поръчани чрез онлайн магазина стоки са следните:


1. За стоки поръчани до 14 часа българско време – 3 ДНИ, считано от деня следващ деня в който е потвърдена поръчката.
2. За стоки поръчани след 14 часа българско време – 4 ДЕНА, считано от деня следващ деня в който е потвърдена поръчката.

ПЪЛНИ ДЕТАЙЛИ ЗА ДОСТАВКИТЕ